Koordynatorzy powiatowi woj. warmińsko-mazurskie

bartoszycki  Szkoła Podstawowa w Dzietrzychowie 14-bartoszycki@wielka-liga.pl
braniewski Szkoła Podstawowa nr 3 im. Senatu RP w Braniewie 14-braniewski@wielka-liga.pl
działdowski Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im. Tadeusza Kościuszki w Lidzbarku 14-dzialdowski@wielka-liga.pl
ełcki Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Ełku 14-elcki@wielka-liga.pl
giżycki Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji – Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Giżycku 14-gizycki@wielka-liga.pl
mrągowski Centrum Kultury „Kłobuk” w Mikołajkach – Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Mikołajki 14-mragowski@wielka-liga.pl
nowomiejski Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Biskupcu 14-nowomiejski@wielka-liga.pl
Olsztyn Warmińsko – Mazurska Biblioteka Pedagogiczna w Olsztynie czytelnia@wmbp.olsztyn.pl
olsztyński Warmińsko – Mazurska Biblioteka Pedagogiczna w Olsztynie 14-olsztynski@wielka-liga.pl
ostródzki Szkoła Podstawowa nr 2 im. Gustawa Gizewiusza w Ostródzie 14-ostrodzki@wielka-liga.pl
węgorzewski Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Węgorzewie 14-wegorzewski@wielka-liga.pl