Organizatorzy

Komitet organizacyjny

Stowarzyszenie „Wielka Liga”

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im.J.Lompy w Katowicach

Instytut Nauk o Kulturze Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Katowicach