Formularz rejestracyjny do udziału w Wielkiej Lidze Czytelników
Rodzinne Czytanie w przedszkolach


Pełna nazwa przedszkola / szkoły* :
adres(ulica, numer, kod pocztowy):
Dane osoby zgłaszającej (rodzic / opiekun prawny):

imię:
nazwisko:
e-mail:
powtórz e-mail:
hasło:


Adres e-mail oraz hasło prosimy zapamiętać. Będą potrzebne do logowania na stronie.

*W konkurskie mogą brać udział uczniowie szkół specjalnych

Wypełnienie formularza rejestracyjnego do Konkursu "Wielka Liga Czytelników" jest jednoznaczne wyrażeniem zgody przez wypełniających wniosek na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych przez Stowarzyszenie "Wielka Liga" zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 poz. 922). Administratorem otrzymanych danych jest Stowarzyszenie „Wielka Liga”, z siedzibą w Katowicach, ul. Klimczoka 9. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do udziału w projekcie. Ponadto uczestnicy wyrażają zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail na podany przez siebie adres poczty elektronicznej w celach organizacyjnych związanych z konkursem oraz informacyjno-promocyjnych związanych z działalnością Stowarzyszenia "Wielka Liga".