Ty też możesz wspierać „Wielką Ligę Czytelników”

Ty też możesz wspierać „Wielką Ligę Czytelników”.

Przypominamy o możliwości przekazania 1% podatku na rzecz „Wielkiej Ligi”.

Stowarzyszenie „Wielka Liga” posiada status organizacji pożytku publicznego, a swoje cele statutowe może realizować właśnie dzięki takim datkom.

Miłośniku i Miłośniczko książek! Wybierz „Wielką Ligę” wpisując w swoim zeznaniu podatkowym:

NR KRS 0000480646

Taki wybór to realny wkład w promowanie czytelnictwa oraz w dalszy rozwój ogólnopolskiego konkursu „Wielka Liga Czytelników” – największych zawodów czytelniczych w Polsce.

Dziękujemy za zaufanie!