ZGŁOSZENIA

Do realizacji konkursu mogą zgłaszać się szkoły podstawowe i biblioteki publiczne z powiatów województwa śląskiego, w których został powołany Koordynator Powiatowy Wielkiej Ligi Czytelników.

Zgłoszenia, podpisane przez dyrektora placówki, należy dostarczyć do koordynatora powiatowego (w formie papierowej lub skanu) do 15 stycznia 2018 r.

Biblioteki publiczne mogą zgłosić do konkursu dowolną liczbę swoich filii.

Pobierz formularz zgłoszenia