Aktualizacja regulaminu V edycji „Wielkiej Ligi Czytelników”

Znaleźliśmy się w sytuacji wyjątkowej. Od wielu tygodni szkoły, biblioteki, placówki oświatowe i edukacyjne są zamknięte. W związku z tym zmianie uległ również regulamin V edycji „Wielkiej Ligi Czytelników”.

V OGÓLNOPOLSKI KONKURS „WIELKA LIGA CZYTELNIKÓW” EDYCJA 2019/2020

Mistrzostwa Lokalne

REGULAMIN

– aktualizacja związana ze stanem epidemiologicznym w kraju i ograniczeniami w funkcjonowaniu placówek oświatowych i kulturalnych

I. Etap pierwszy

 1. Etap pierwszy konkursu – zdobywanie sprawności czytelniczych, zostaje wydłużony do środy 6 maja 2020 r. Jest to ostatni dzień przekazywania Koordynatorom Placówek Pamiętników Młodego Czytelnika (przedszkola, szkoły specjalne, biblioteki publiczne) oraz formularzy konkursowych (szkoły podstawowe, biblioteki publiczne).

II. Etap drugi – test kwalifikacyjny – mistrzostwa szkoły/biblioteki

 1. Test kwalifikacyjny zostanie przeprowadzony 11 maja 2020 r.
 2. Test dotyczy książki wskazanej przez Koordynatora Placówki.
 3. O formie i sposobie przeprowadzenia testu decyduje Koordynator Placówki.
 4. Przykłady sposobu przeprowadzenia testu:
  1. Uzupełnianie przez uczniów quizu online, przygotowanego przez Koordynatora Placówki na podstawie testu kwalifikacyjnego. Quiz powinien być udostępniony o wcześniej określonej porze i dostępny w określonym czasie (np. przez 1 godzinę).
  2. Przesyłanie testu pocztą elektroniczną do uczestników o konkretnej godzinie. Powinien być przyznany limit czasowy na sporządzenie i przesłanie odpowiedzi (np. 1 godzina). Należy wskazać sposób spisywania odpowiedzi: np. w notatniku czy innym edytorze tekstowym (nr pytania i odpowiedź), bezpośrednio w wiadomości e-mail czy też w wiadomości w dzienniku elektronicznym, wprowadzania odpowiedzi bezpośrednio do formularza edytowalnego (np. w programie Word). Należy wskazać sposób przesłania odpowiedzi: np. poczta elektroniczna, dziennik elektroniczny, platforma edukacyjna.
 5. Przy podejmowaniu decyzji o sposobie przeprowadzenia testu kwalifikacyjnego należy wziąć pod uwagę możliwości organizacyjne instytucji oraz uczestników.
 6. Testy kwalifikacyjne w formacie pdf są dostępne dla Koordynatorów Placówek w systemie obsługi projektu, w magazynie plików. Zostaną tam również umieszczone testy w formacie edytowalnej – docx.
 7. Koordynator Placówki wprowadza wyniki testu kwalifikacyjnego w systemie obsługi projektu do 15 maja 2020 r.

III. Etap trzeci – test finałowy – mistrzostwa powiatu

 1. Test powiatowy zostanie przeprowadzony w czwartek 28 maja 2020 r. o godz. 12.00.
 2. W teście bierze udział od 1 do 3 najlepszych uczestników testu kwalifikacyjnego w obu kategoriach. Warunkiem jest zdobycie minimum 80% punktów w teście kwalifikacyjnym.
 3. Test będzie pisany przez finalistów indywidualnie. Punkty uczestników z jednej placówki nie będą sumowane.
 4. Test będzie miał formę internetowego formularza konkursowego.
 5. Czas trwania testu: 45 minut.
 6. W dniu 21 maja 2020 r. o godz. 12.00 zostanie przeprowadzony test próbny mający na celu usprawnienie przebiegu testu finałowego. Test ten będzie polegał na wypełnieniu kilku rubryk w formularzu i wysłaniu formularza. Nie będzie on oceniany. Udział w teście próbnym nie jest obowiązkowy, ale mocno zalecany. Organizacja testu próbnego przyniesie korzyści dla organizatorów, koordynatorów i uczestników, gdyż pozwoli na sprawdzenia możliwości technicznych oraz poprawności i sposobu działania formularzy konkursowych.
 7. W połowie maja zostanie przesłana do koordynatorów szczegółowa instrukcja przebiegu etapu finałowego.

IV. APEL DO RODZICÓW, UCZESTNIKÓW I KOORDYNATORÓW

Zwracamy się z apelem do uczniów, rodziców i koordynatorów, aby kolejne etapy Wielkiej Ligi Czytelników traktować jako pożyteczną rozrywkę, a nie jako stresujące wydarzenie. Niech udział w tych etapach sprawia radość i nie obciąża umysłu nadmiernym napięciem. Bawmy się czytając książki, świętujmy rywalizując ze sobą w duchu życzliwości i szacunku.