Konferencja inaugurująca „Wielką Ligę Czytelników”.

29 września 2018 roku w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach odbyła się konferencja „Projekt Wielka Liga Czytelników”, otwierająca tegoroczną edycję konkursu.

W wydarzeniu udział wzięli nauczyciele i dyrektorzy szkół z województwa śląskiego, koordynatorzy powiatowi oraz zaproszeni goście. Wśród nich głos zabrał Pan Waldemar Bojarun – wiceprezydent Katowic, który w ciepłych słowach wyraził uznanie i pełne poparcie dla projektu.
Wykład inauguracyjny dotyczący wpływu czytania na rozwój dziecka wygłosiła dr Małgorzata Gwadera z Uniwersytetu Śląskiego. Następnie szczegółowo podjęto temat startującej IV edycji „Wielkiej Ligi Czytelników”. Po zaplanowanych prezentacjach Janusz Piper – Prezes Stowarzyszenia „Wielka Liga” odpowiadał na pytania ze strony słuchaczy.
Aktywny udział i zaangażowanie ze strony uczestników konferencji napawa nas optymizmem, gdyż jest dowodem realnej chęci udziału w naszym projekcie. Cieszymy się, że „Wielka Liga Czytelników” wzbudza pozytywne emocje i zachęca do dyskusji.
Komitet organizacyjny pragnie serdecznie podziękować gościom przybyłym na to spotkanie. Swoją obecnością zaszczycili nas między innymi:
Pan Waldemar Bojarun Wiceprezydent Miasta Katowice
Pani Magdalena Zymon Dyrektor Wydziału Nadzoru Edukacji Kuratorium Oświaty w Katowicach
Pan Sławomir Witek Naczelnik Wydziału Edukacji i Sportu Miasta Katowice
Bardzo dziękujemy za przybycie, było ono dla nas wyrazem wsparcia i poparcia dla projektu „Wielka Liga Czytelników”. Wiemy, że tylko wspólnymi siłami możemy zdziałać więcej. Dziękujemy !

Plan wykładów:
Dr Małgorzata Gwadera (Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej, Uniwersytet Śląski w Katowicach): Wykład inauguracyjny
Janusz Piper (nauczyciel bibliotekarz w Szkole Podstawowej nr 1 w Katowicach): IV Ogólnopolski Konkurs „Wielka Liga Czytelników” dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2018/2019.
Hanna Owczarek-Marszałek (nauczyciel bibliotekarz w Szkole Podstawowej nr 44 w Katowicach): Zaproszenie do udziału w Projekcie Placówka Aktywnie Promująca Czytelnictwo w roku szkolnym 2018/2019