Patronat honorowy

Patronat honorowy Marszałka Województwa Śląskiego i Śląskiego Kuratora Oświaty.

Z dumą informujemy, że naszą czytelniczą inicjatywę docenił Marszałek Województwa Śląskiego – Pan Wojciech Saługa. Patronat honorowy ze strony władz samorządowych to ogromnie wyróżnienie i szczery wyraz poparcia dla całego komitetu organizacyjnego. Cieszymy się, że promocja czytelnictwa, kultury i rodziny jest bliska nam wszystkim.
Wierzymy, że konkurs „Wielka Liga Czytelników” to także doskonała promocja województwa śląskiego– tym bardziej dziękujemy.
„Wielka Liga Czytelników” została objęta patronatem honorowym także przez Panią Urszulę Bauer – Śląskiego Kuratora Oświaty.
Wsparcie ze strony organu administracji rządowej, tak bliskiemu naszemu projektowi jest dla nas bardzo wartościowe.
„Wielka Liga Czytelników” to konkurs również o charakterze edukacyjnym. Wierzymy, że działania przez nas realizowane realnie wpływają na kształtowanie nawyków uczniów, które służą jego rozwojowi.