V Ogólnopolski Konkurs „Wielka Liga Czytelników”

Etap pierwszy – szkolno-biblioteczny

Termin: 25 listopada 2019 r. – 13 marca 2020 r.

  • Uczniowie zdobywają 10 sprawności czytelniczych rozwiązując w domu (z pomocą rodzin) testy z pytaniami do treści książek wybranych z konkursowej listy lektur
  • Uczniowie, którzy zdobyli komplet sprawności przystępują do testu kwalifikacyjnego pisanego w szkole lub bibliotece.
  • Dopuszczalne jest przyznanie uczestnikowi po jednej sprawności za: zajęcie I, II lub III miejsca w innym konkursie czytelniczym, który realizuje dana placówka lub wykonanie pracy plastycznej do konkursowej książki lub plakatu promującego czytelnictwo

Etap drugi – test kwalifikacyjny

Termin: od 16 do 27 marca 2020 r. (datę ustala koordynator placówki)

  • Test kwalifikacyjny dotyczy znajomości treści książki wskazanej przez Koordynatora Placówki i jest organizowany na terenie szkoły lub biblioteki publicznej.
  • maksymalnie 3 najlepszych uczniów w każdej kategorii (klasy 1-4 i 5-8) awansuje do kolejnego etapu.

Etap trzeci – powiatowy

Termin: 28 kwietnia 2020 r.

  • Każdą placówkę biorącą udział w konkursie reprezentuje do 3 uczniów w obu kategoriach, którzy od tego momentu tworzą drużyny.
  • Drużyny piszą Test z pytaniami do treści książki wyznaczonej przez organizatora.
  • Drużyny walczą o tytuły: Mistrza, I Wicemistrza i II Wicemistrza Powiatu.

Więcej informacji w zakładce – regulamin konkursu